Loading

Avrupa Koleji...

Yemek

Avrupa Koleji Okulları'nda yemek hizmetlerinin, sağlık ve beslenme koşullarına, öğrencilerimizin yaş ve gelişim düzeylerine uygun bir şekilde yürütülmesi, temel ilkemizdir.

Aylık yemek listeleri, diyetisyenler tarafından hazırlanmakta olup okul yönetimi tarafından incelenmektedir. Öneriler doğrultusunda gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra listeler kesinleşmekte, velilere gönderilmekte ve personele dağıtılmaktadır. Yemekler okulumuzun mutfağında pişirilmektedir.

Sağlık sorunları nedeniyle özel menü hazırlanması gereken öğrencilerin durumu, Okul İdaresine veli tarafından bildirilir.

 

Servis

Öğrenci servis hizmetleri Nergis Turizm’le yapılan yıllık sözleşmeler çerçevesinde yürütülmektedir. Eğitim öğretim yılı başında servis yetkilileri öğrenci adreslerine göre, hangi servislerle hangi öğrencilerin bırakılacağını liste halinde belirler. Bu listeler okul yönetimi ve sınıf öğretmenlerinde bulunur. Araç sürücüleri okuldan ayrılmadan önce listeye göre öğrenci yoklamalarını yaparlar. Okuldan izin alarak ayrılan öğrencilerin servisleri, okul güvenlik görevlisince bilgilendirilir.

Okul yöneticileri ve görevliler, bu listelere göre servise binen öğrencileri kontrol ederler. Öğrencilerin kendi servisleri dışında değişik servislere binme talepleri kabul edilmez. Bu konuda herhangi bir aksaklığa meydan vermemek, araç sürücüleri ve okul yönetimini güç durumda bırakmamak amacıyla velilerin öğrencileri uyarmaları gerekmektedir. Ancak çok önemli ve gerekli durumlarda idarenin bilgisi dâhilinde kendi servisi dışında bir servise binebilir. Fakat bunu veli okul yönetimine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Adres değişikliği söz konusu olan durumlarda, en kısa zamanda servis sorumlusuna ulaşılmalıdır. Öğrenci servisinden yararlanmak istemeyen öğrenci velilerinin öğretim yılı başlamadan önce bu durumu ilgili müdür yardımcısına yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Öğrenci servislerinde servis düzenini ve iniş ve binişlerde güvenliği tam sağlamak amacıyla servis hostesleri bulunmaktadır.

Servisle ilgili bir problem yaşandığında veli servis sürücüsüyle değil, servis yetkilisiyle görüşmelidir. Öğrencilerin okula saatinde ulaşımının sağlanması amacıyla öğrencinin servisini saatinde kapıda beklemesi gerekmektedir. Her serviste emniyet kemeri bulunmaktadır. Velilerin de öğrencileri kemeri bağlamaları konusunda uyarmaları kendilerinden beklenmektedir.

Okul servislerinde öğrencilerimizden uygar bireyler olarak; toplu davranış becerileri kazanmaları ve trafik kurallarına uymaları, çevresindeki arkadaşları ve sürücülerini rahatsız etmemeleri, kendilerine yakışır örnek davranışlar göstermeleri beklenir.

 

Sağlık

Öğrencilerimizin sağlık sorunlarına anında müdahale edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla okulumuzda bir sağlık servisimiz bulunmaktadır. Öğrenci rahatsızlandığında sağlık servisinde görev yapan hemşireye başvurur. Hemşire, durumu Okul İdaresine bildirir. Okul İdaresi de ders veya sınıf öğretmenine durumu iletir.

Anında müdahale edilmesi gereken acil durumlarda; öğrenci, hemşire ve ilgili müdür gözetiminde, en yakın sağlık merkezine ya da hastaneye ulaştırılır. Veli mutlaka haberdar edilir. Veliye ulaşılamayan durumlarda, okul tıbbi gerekleri yerine getirmeye çalışır.

Özellikle küçük sınıflardaki öğrencilerin ilaç kullanmaları gerekiyorsa, öğrenci okula geldiğinde ilacını hemşireye teslim eder. Veli tarafından ilaç ambalajına, öğrencinin adı soyadı, sınıf ve şubesi, ilacın verileceği saat ve dozu mutlaka yazılmalıdır.

Her öğretim yılı başında öğrencilerin genel sağlık bilgilerini öğrenmek amacıyla veliye gönderilen formlar, okul hemşiresinde dosyalanır. Bulaşıcı hastalıklarda, veli okul yönetimini bilgilendirmek durumundadır. Öğrencilerin rapor bitimine kadar okula gelmemeleri hem öğrencimizin hem de diğer öğrencilerin sağlığı açısından önemlidir.

Acil müdahale gerektiren durumlar dışında, öğrencilerin doktor randevuları için dersten alınmasına izin verilmez. Bu nedenle velilerimizin, öğrencilerimizin okula gelmesine engel olmayan tedavi ve kontrolleri için, doktor randevularını okul saati dışında almalarına özen göstermeleri beklenir.

 

Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri

Avrupa Koleji'nde genel sağlık açısından hijyen çok önemli bir faktördür. Hijyenin sağlanması için kullanılan temizlik maddelerine ve yapılan temizlik çalışmalarının kalitesine çok önem verilir. Güvenlik hizmetimiz CSG Şirketi tarafından verilmektedir.

Güvenlik elemanları, okulda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin, gelen misafirlerin can ve mal güvenliğini sağlamakla görevlidir. Okula yapılabilecek sabotaj, bomba, yangın gibi olaylarda binayı ve öğrencileri emniyet altına almakla yükümlüdür.

Okul personeli dışında okula gelen herkes okul kapısına kimlik bırakmak ve görüşmek istediği kişiyi bildirmek zorunludur. Okulla bağlantısı olmayan kişiler okul içerisine alınmazlar.