Loading

Avrupa Koleji...

Eğitim Planlama ve Geliştirme

Eğitim Planlama ve Geliştirme

Okulumuzun eğitim stratejisi, Bilim Danışma Kurulu'nun yönlendirmesi ve ortak kararları doğrultusunda belirlenir ve planlama buna göre yapılır. Üyeleri alanında ülkemizin en iyileri olan Eğitim Planlama ve Geliştirme Komisyonu tarafından alınan kararlar uygulamaya geçilerek çalışmalara son şekli verilir ve zümrelerimizce uygulamaya geçilir.