Loading

Avrupa Koleji...

“Her Şeyin En Önemli Noktası, Başlangıçtır.”
Bilim kurulu üyelerimizin pedagojik danışmanlığı ve Kent State Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından oluşturulan eğitim öğretim programımızın öncelikli hedefi bilimin ışığında düşünme stratejisi geliştirebilen, bilgiyi yorumlayabilen, öğrendiğini sorgulayan ve bunu yaşama geçirebilen ve yeni fikirler üretebilen öğrenciler yetiştirmektir.

Anaokulumuzda 3- 6 yaş grubu öğrencilerinin tüm gelişim alanlarındaki becerilerin geliştirilmesi hedeflendiğinden “Etkin Öğrenme ve Çoklu Zeka Modeli” esas alınmaktadır. Her yaş grubuna özel, gelişimsel özellikleri dikkate alarak hazırladığımız eğitim programları ve tüm etkinlikler, çocuk merkezli öğrenme ilkesi ile çocukların bireysel farklılıkları, ilgi alanları ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.

Günlük programımız dahilinde yaş gruplarına uygun etkinlikler, oyunlar ve çok çeşitli proje çalışmaları eğitim programımızın temelini oluşturur. Öğrencilerimiz planlayan, sorgulayan, araştıran ve üreten bireyler haline gelirken tüm etkinliklerini oyunla birleştirir ve onların okulda mutlu olmalarını sağlarız. Ana hazırlık sınıflarımız ilkokul öncesi okul fikrine alışmak, okuldaki etkinliklere katılmak ve zevk almak, yaşıtlarıyla yeni sosyal ilişki ve deneyimler yaşamak, bedensel ve dilsel olarak kendini ifade etme yeteneğini geliştirmek için düzenlenmiş çok özel bir ortamdır. Eğitim programları oluşturulurken temelde ilköğretime hazırlayıcı nitelikte olması, görsel algı ve dikkat çalışmaları ile okuma- yazma çalışmaları esas alınmıştır.

Eğitim programımızda yaş gruplarına uygun olarak;
Türkçe dil etkinliği, Almanca, fen ve bilim etkinlikleri, matematik, okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları, yaratıcı drama, görsel Sanatlar, dünya dansları, satranç, beden eğitimi, müzik ve orff çalışmaları, bilişim teknolojileri gibi branş etkinlikleri gerçekleşmektedir.

Yaşayan Değerler Eğitim Programı ile çocuklar akademik konuların dışındaki alanlarda da eğitilmektedir. Gelecekte çocuklarımızda bir toplumun, bir ülkenin ve bu dünyanın vatandaşları olacaklarının bilinci şimdiden oluşturulmaktadır. Bu eğitimle çocuklarımıza toplumsal değerleri kazandırmanın yanı sıra sorumlu davranış geliştirme ve problem çözme becerisi geliştirmeye çalışılmaktadır. Geçmişten devralınan geleneksel kültürel değerleri yeni hayat biçimleri içerisine faydalı bir şekilde alabilme ve yeni kültürel değerleri geleneksel kültür sistemi içerisine yerleştirmeye dayalı etkinliklerle öğrencilerimiz değerlerden kopmayan bireyler olarak yetişmektedir.

Yaşayan Değerler Eğitim Programı ( YDEP ) Daha İyi Bir Dünya için Değerlerimizi Paylaşalım isimli bu program; Sorumluluk, Değer Bilme, Doğruluk - Dürüstlük, Saygı - Sevgi, İyilik Severlik- Hoşgörü, Barış, Yardımlaşma - İş Birliği, Özgüven, Yaratıcılık, Empati olarak bu evrensel değerlere odaklanmıştır.