Loading

Avrupa Koleji...

İLKOKUL DÜZEYİ ÇALIŞMALARIMIZ

Avrupa Koleji Okulları, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı; Atatürk İlke ve Devrimlerinin ışığında, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı kalarak, çağdaş, demokratik bir eğitim öğretim anlayışıyla yetiştirmektedir.

Avrupa Koleji Öğrencisi; bağımsız ve eleştirel düşünebilen, bilgiye ulaşma becerisine sahip, yaratıcı, sorgulayıcı, bağımsız düşünebilen, öğrendiklerini günlük yaşamında uygulayabilen, sorumluluk bilinci gelişmiş, hoşgörülü, empati kurabilen, işbirlikçi, paylaşımcı ve sosyal duyarlılığı olan birey olma yolunda desteklenir.

 

İlköğretimin ilk yıllarında temel amacımız;

Öğrencilerimizin okulu sevmesi, öğrenme ve araştırma zevkini kazanması, çeşitli alanlarda kendilerini rahatça ifade edebilmesi ve iyi bir okur-yazar olabilmeleri için gereken temel becerileri kazanabilmeleridir.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun programımız PYP yöntem ve teknikleriyle zenginleştirilir.  Temel akademik eğitim, disiplinler arası işbirliği çerçevesinde yabancı dil, değerler, beceri, yetenek ve teknoloji eğitimleri ile birlikte gerçekleştirilir.

Programımız, öğrencilerimizin sorgulama yoluyla zihinsel disiplin kazanmalarını sağlar. Öğrencilere, davranışlarının sorumluluklarını üstlenmeyi ve kendi öğrenimlerine ilişkin planlar yapmayı öğretir. Merakı, araştırmayı, keşif yapmayı teşvik eden öğrenme ortamları oluşturulur ve kaynaklar sunulur. 

Programların uygulama aşamasında öğrencilerin ilgileri, ihtiyaçları ve hazır bulunuşluk düzeyleri belirlenerek eğitim öğretim faaliyetleri bu veriler ışığında zenginleştirilir.

Tüm öğretim faaliyetlerinde, öğrenci merkezli ve yaparak yaşayarak öğrenme temel alınır. Bilgiler günlük yaşamla ilişkilendirilir, dersler arası ilişkilendirmelerle bilginin kalıcılığı hedeflenir.

Dersler dijital öğrenme platformları ile desteklenir ve okulun her bir bölümü bir öğrenme alanı haline dönüştürülür. Öğrencilerimiz derslik, laboratuvar, kütüphane vb. öğrenme ortamlarını etkin bir biçimde kullanırlar.

Tüm sınıflar düzeyinde konuların ilgili mekanlarda işlenmesi ve öğrenmenin pekiştirilmesi amacıyla şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenir. Öğrencilerimiz bu geziler sırasında yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı bulmakta, sorumluluk alma ve sosyal becerilerini de geliştirme şansını elde etmektedir.

Akademik çalışmalarımızı zenginleştirecek proje ve portfolyo sunumları, belirli gün ve haftalarla ilgili kutlamalar ve öğrencilerimizi alanında uzman kişilerle bir araya getiren söyleşiler planlanmaktadır.

Velilerimiz ile iletişim; dijital iletişim platformu,  toplantı, aylık bülten, bireysel görüşme, karne ve çeşitli sunumlarla gerçekleştirilmektedir. 

Türkçe derslerindeki en temel amacımız düşünen, sorgulayan okur yazar bireyler yetiştirmektir.

İlk okuma yazma sürecinden itibaren öğrencilerimizin okuduğunu anlama becerisini kazanmaları ve söz varlıklarını geliştirmeleri, kendilerini sözlü ve yazılı en iyi şekilde ifade edebilmeleri hedeflenir. 

Tüm sınıflar düzeyinde okul kütüphanesi etkin şekilde kullanılır.

 

Türkçe dersinin temalarıyla ilişkilendirilmiş kitaplar okunarak kitaplarla ilgili derinlemesine değerlendirmeler yapılır. Okudukları kitapların yazarlarıyla bir araya gelme fırsatı bulan öğrencilerimiz, düşüncelerini paylaşırlar.

Belirli gün ve haftalar, törenler, öğrencilerimizin etkinlikler yoluyla kendilerini ifade etme becerilerini geliştirici bir araç olarak kullanılır.

Matematik derslerindeki öncelikli amacımız öğrencilerimizin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlamaktır.

Somut yaşam modelleri kullanılarak temel matematik kavramları ve buna bağlı olarak temel işlem becerileri öğrencilerimize verilmektedir.

Genel problem çözme stratejilerinin kavratılması, matematiğin gerçek yaşamda kullanılan önemli bir araç olduğunun öğrencilerimizce fark edilmesini sağlamaktadır.

Hayat Bilgisi derslerimiz ile öğrencilerimizin öncelikle kendileri ile fiziksel ve sosyal çevrelerindeki tüm varlıklara karşı duyarlılık geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Bilim ve teknoloji, günümüzdeki hızlı değişimin en temel nedenidir. Bu nedenle sınıf çalışmalarımızda fen bilimlerine büyük önem verilmekte,  laboratuvar etkinlikleri ile çalışmalar desteklenmektedir.

Öğrencilerimiz çalışmalar sırasında gözlem yapma şansı bulmakta, veriler toplamakta, topladıkları verileri yorumlayarak konuyla ilgili genellemelere ulaşmaktadırlar.

Sosyal bilgiler derslerimizde ise öğrencilerimizin iyi bir vatandaş olması, evrensel değerleri benimsemesi, haklarını bilen,  sorumluluklarını yerine getiren ve sağlıklı sosyal ilişkiler geliştirebilen bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.