Loading

Avrupa Koleji...

Avrupa Koleji Okulları uzun yıllara dayanan eğitimcilik alt yapısı ve birikimiyle kurulmuştur. Kendine özgü nitelikli programlarıyla ile Türk eğitiminin güçlü ve köklü bir kurumudur. Kurumlarımızın ortak özelliği, küreselliğin bir gereği olarak dışa açık oluşu, uluslararası bağlantılarının çok gerçekçi ve aktif oluşudur. Bu bağlamda güçlü bir kurumsal alt yapı, çok iyi düzeyde iki yabancı dil eğitimi, akademik yönden güçlü bir eğitim, sanat ve spor alanlarında da başarı Avrupa Koleji Okulları’nın vazgeçilmez unsurlarındandır.

Avrupa Koleji Anadolu Lisesi, Türk Milli Eğitim Programı’na bağlı olmakla birlikte uluslararası bağlantılarıyla kendine özgü eğitim programına sahiptir. Lisemiz ülkemizin özgün koşulları içinde ulusal ve uluslararası eğitim birikimini aynı potada değerlendirip zenginleştiren etkin bir yabancı dil eğitiminin ve üst düzeyde üniversite başarısının yanında yaratıcı, gelişen ve geliştiren öğrenciler yetiştirmektedir. Programlarımız aşağıdaki başlıkları temel almaktadır.

 

Eğitim Konseptini Oluşturan Programlar

Yaratıcı Okul, Düşünen Sınıflar, sadece içinde eğitim malzemeleri bulunan cansız varlıklar değildir. Her sınıf, öğrencinin yaratıcılığını desteklemekte, ıraksal düşünceyi hâkim kılmaktadır. Bu düşünceyi baz alan “yaratıcı okul, düşünen sınıflar” projesi, Avrupa Koleji Okulları’nda hayat bulmaktadır.

 

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme

Sorgulama modelinin amacı, yeni fikir ve kavramların oluşturulması ve sınıfta yayılmasıdır. Sorgulama döngüsü, öğrencilerin topladıkları bilgiler üzerine soru sormalarını ve cevap vermelerini böylece yeni düşünce ve kavramları oluşturmalarını sağlayan bir süreçtir.

 

Yapılandırmacı Sınıf Ortamı ( Constructivist ) Eğitim

Öğrenme, öğrencinin kendi bilişsel gelişimine uygun olarak gerçekleşir. Öğrencilerin öğrenme ortamına getirdikleri bilgi, öğrenerek götürdükleri bilgi kadar önemlidir. Gerçek bir öğrenmenin sağlanabilmesi için derslerin içeriğinin ve öğrenme ortamının özellikle öğrencinin öğrenme biçimine uygun etkinlikler düzenlenerek yapılandırılması gerekir. Eğitim ve öğretim sarmal bir süreçtir. Öğrencinin her yıl öğrendiği bilgilere yenileri eklenerek tam öğrenmesi sağlanır. Dersler disiplinler arası geçişle öğretilir. Öğrenme en üst düzeyde desteklenir.

 

Çift Yabancı Dil

Avrupa Koleji Anadolu Lisesi’nin ilk yabancı dili İngilizce’dir. İkinci dil olarak Almanca yada İspanyolca dil tercih yapılmaktadır. Avrupa Koleji’nin ilk kez Türkiye’de uygulamaya başlattığı "çift yabancı dil öğrenimi" 18 yıldır başarıyla uygulanmaktadır. Hazırlanan dil portfolyosu ve uygulanan sertifika sınavları ile (Almanca’da Goethe Enstitüsü, İngilizce’de Kent State Üniversitesi EFL Sınavı, İspanyolca’da Cervantes Enstitüsü Sınavları) öğrencilerimizin dil öğrenimini belgelemektedir. Çift Yabancı Dil Konseptimiz Marmara Üniversitesi ve Kent State Üniversitesi ile hazırlanan bir program çerçevesinde yürütülmektedir.

 

Sınavlarda Başarı

Sınavlar Türk eğitim sisteminin bir gerçeğidir. Bu gerçeği göz ardı etmemek gerekir. Geleceğin Türkiye’sinde ve dünyada etkin ve sağlam bir kişilik eğitimi, sosyalleşme, sanat ve spor eğitimi, değerler eğitimi, kültürel yetkinlik ön plana çıkmaktadır. Ezberciliğe değil, yoruma ve analitik beceriye dayalı akademik alt yapıyla birleştirilen bu özellikler öğrencimizi tüm sınavlarda başarılı kılmaktadır.

YGS- LYS Hazırlık çalışmalarımız 9. Sınıf itibarıyla sistematik olarak başlamaktadır. Okulumuzun her seviyesinde yoğun olarak yapılmaktadır. Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Servisimiz tarafından yürütülen ve akademik danışmanlarla desteklenen sınav hazırlık programımız öğrencilerimizin sınav başarısına odaklanmıştır. Her öğrencimizi akademik alt yapısı, ilgisi ve yeteneği doğrultusunda üst eğitim kurumuna ve hayata hazırlık lise programımızın ana hedefidir. Avrupa Koleji’nden mezun olan öğrencilerimiz hem yurt içi hem de yurt dışı üniversitelere devam etme hakkına sahiptirler.

 

Sertifika Programları

Lisemizden mezun olan her öğrencimiz, lise diploması ile birlikte çeşitli sertifika programlarından yararlanarak kendilerini geliştirme olanağı bulabilmektedir. Kent State Üniversitesi ile birlikte yürütülen ve Avrupa Meslek Yüksekokulu tarafından koordine edilen sertifika programları sonucunda öğrencilerimiz bir taraftan vizyonlarını geliştirirken diğer taraftan da uluslararası geçerliliği olan sertifikalara sahip olabilmektedirler.

 

Öğrenci Değişim Programları

Almanya, İspanya ve Amerika’dan okullarla iş birliği içinde öğrenci değişim programlarımız yürütülmektedir. Değişim programlarına öğrencilerimizin katılımı esastır. Bu programlarla özgüvenleri artmakta, iletişim becerileri güçlenmekte, farklı kültürleri tanımaktadırlar.

 

Avrupa Koleji Okulları’nda Teknoloji

Eğitimde teknolojik gelişmelerden kopulamayacağı açık olarak ortadadır. Teknolojik alt yapının oluşturulması ve eğitim alanlarına yayılmasında, bilgi işlem, ölçme değerlendirme ve program geliştirme servislerimizce kurulan güçlü bir interaktif eğitim modeli yaratılmıştır. Dünyada var olan interaktif eğitim sistemleri araştırılmış, öğrencilerimiz için en uygun olanı seçilerek işlevsellik kazandırılmıştır. Ayrıca sınıflar doğal ortamdan koparılmadan, her türlü teknolojik alt yapıyla donatılmıştır.