Loading

Avrupa Koleji...

Fiziksel Yapı

Avrupa Koleji Kazlıçeşme Abdi İpekçi Spor Salonu bitişiğinde 25000 m² kapalı alana sahiptir. Eni bir metreyi bulan duvarların oluşturduğu yayvan yapılı tarihi binamızın depreme dayanıklılığı İTÜ raporlarıyla belgelenmiştir.

Spor salonu: Spor salonu standartları göz önünde bulundurularak inşa edilen spor salonlarımız, öğrencilerimizin her türlü sportif çalışmayı gerçekleştirebilecekleri düzeydedir. Spor salonu komplekslerimizin içerisinde basketbol, voleybol, yüzme, kaya tırmanma ve tenis alanları vardır. 

Fen laboratuvarları: Okulumuz fen laboratuvarları öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini destekleyici bir şekilde Kent State Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tarafından dizayn edilmiştir. Deney malzemelerimiz ve materyallerimiz dünya ölçütlerine göre hazırlanmıştır. Öğrenciler için özel deney masaları oluşturulmuştur. 

Matematik laboratuvarları: Matematik laboratuvarlarımız, matematik derslerinde kullanılacak araç ve gereçlerle donatılmış, öğrencilerin projeleri ile desteklenmiştir. 

Bilgisayar laboratuvarı: Bilgisayar laboratuarımız bilgi çağının gereklerine uygun olarak düzenlenmiş, çözüm ortaklarımız ile desteklenmiştir. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen dersleri destekleyici programlarla, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi sağlanmaktadır. 

Kütüphane: Okul kütüphanemiz öğrencilerin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıracak, okumayı, araştırmayı öğretecek, öğrencilere sevdirecek şekilde düzenlenmiştir. Okul kütüphanelerimiz ayrıca CD’ler ile desteklenmiştir. 

Müzik odaları: Okullarımızda hedefimiz öğrencilerimde müzik alt kültürü oluşturmak, değişik müzik türlerini tanıtmak ve her birey bir enstrüman çalsın sloganından yola çıkarak, ilgi ve yetenekler doğrultusunda yönlendirmeler yapmaktır. Bu bağlamda keman, piyano, gitar ve orff odalarımız bulunmaktadır. 

Görsel Sanatlar Atölyesi: Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini rahatça resme aktarabilecekleri, yaratıcılıklarını kullanacakları ve değişik objelerle yeni şeyler üretebilecekleri şekilde çağın gereklerine uygun görsel sanatlar odası oluşturulmuştur. 

Hobi alanları: Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarıcı, destekleyici ve onları hayatın tek düzeliğinden kurtarıcı hobi alanları düzenlenmektedir. 

Satranç Odası: Dünyanın en eski zeka sporu olan satrancı öğrencilerimizin rahat öğrenip oynayabilecekleri satranç odalarımız bulunmaktadır. 

Konferans salonu: Etkinliklerin düzenlendiği, sunumların yapıldığı çok amaçlı olarak kullanılan konferans salonumuz mevcuttur. 

Bale/Dans Odası: Etkinliklerin düzenlendiği, çalışmaların yapıldığı çok amaçlı olarak kullanılan bale/dans odamız mevcuttur.