Loading

Avrupa Koleji...

Vizyonumuz

Avrupa'nın ve dünyanın seçkin eğitim kurumlarından biri olmaktır.

 

Misyonumuz

Kendi değerlerini ve kültürünü çağdaş, laik, demokratik perspektifle özümseyen, öğrendiği yabancı dilleri kullanarak, diğer kültürlerle bütünleşerek, lider kadrolarda yer alabilecek seçkin dünya insanları yetiştirmektir.

 

Avrupa Koleji Okulları Kalite Politikası

Avrupa Koleji Okulları; ana sınıfından lise sona kadar kesintisiz, iki dilde Türkçe/ Almanca – Türkçe / İngilizce eğitim veren bir özel okuldur.

Avrupa Koleji Okulları, eğitim ve öğretim alanında Türkiye’nin ve Avrupa’nın en iyi okulları arasında yer alarak, öğrencilerine kendi ana dilinin dışında iki yabancı dili anadili yeterliliğinde öğretmeyi, onları bir üst eğitim kurumuna ve hayata, akademik, sosyal, duygusal ve psikolojik olarak sağlıklı ve mutlu bir şekilde hazırlamayı hedefler. Bunları yaparken velilerin, tüm çalışan ve yöneticilerin gelişimini, memnuniyetlerini de gözeterek, onlara da destek olmayı amaçlar.

Bu amaçlar doğrultusunda;

Yabancı dili öğretirken çağcıl metotlar kullanmayı, yabancı öğretmenlerle öğrencilerini bir araya getirerek “kültürle” bütünleştirerek yabancı dili öğretmeyi, yurt dışı değişim projeleriyle çalışmalarını pekiştirmeyi,

Velilerden, bilim danışma kurulundan ve ilgili diğer taraflardan gelen talep ve önerileri sistematik olarak değerlendirerek yenilikleri takip etmeyi ve sürekli gelişmeyi,

Hizmet içi eğitim çalışmalarıyla tüm çalışanlarının kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerine destek olmayı,

Düzenlediği sosyal aktiviteler ve projelerle öğrencilerinin sosyal ve duygusal gelişmelerine destek olmayı, onlara sorumluluk duygusu kazandırmayı,

Gelişen ve değişen dünyada bilişim teknolojilerini en etkin biçimde kullanmayı, yeterli teknik donanımı sağlamayı,

Öğrencilerin “yaparak, yaşayarak” öğrenmelerini desteklemek için laboratuvar çalışmalarına ve projelere dayalı eğitim yapmayı,

Misyonunu ve politikalarını düzenli olarak gözden geçirmeyi, yeni amaç ve hedefler belirlemeyi, buna yönelik planlar yapmayı, gerekli kaynakları sağlayarak bu planları hayata geçirmeyi, tüm bunların sürekliliğini yöneticileri, çalışanları, velileri ve öğrencileriyle birlikte “Avrupa Kolejli” olarak sağlamayı taahhüt eder. Takım çalışmasını destekleyerek, grup veya birey olarak elde edilen başarıları teşvik edecek bir eğitim öğretim ve çalışma ortamı yaratmayı ilke olarak benimsemiştir.