Loading

Avrupa Koleji...

 

Güvenli Okul Güvenli Eğitim

Meclis Araştırma Komisyonunca Yapılan Ankete Göre, lise öğrencilerinin, %15.1’i okula delici, kesici alet ve silahla gelmektedir. %6.9’u en az bir defa uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri denedi. Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin ise %7,7’sinin çete üyesi oldukları anlaşılmaktadır.

İstanbul Kent Güvenliği Projesi’nde yapılan bir araştırmaya göre öğrencileri tehdit eden en önemli tehlikeler yüzdelik dilimlerine göre şöyle sıralanmıştır; %30.8 kötü arkadaş çevresi, %15.3 öğrencilerin okulu sevmemesi, %33.9 uyuşturucu madde bağımlılığı, %19.3 okul düzeninin ve çevresinin bozukluğu ve %0.7 diğerler sebepler.

Bu rakamlar göstermektedir ki, 21. yüzyılın en önemli eğitim gündemlerinden birisi de okul güvenliği olmuştur. Yurtdışındaki okullarda meydana gelen şiddet olayları da bu gerçeğin uluslararası boyuttaki ifadesidir. Avrupa Koleji Okulları bu olgulardan yola çıkarak güvenli okul konseptini kurumsal kültürünün temel boyutlarından biri haline getirmiştir: 360 Derece Güvenlik. Okul güvenliği sadece okulun polisiye tedbirlerle dış tehditlerden izole edilmesi değil, okulun öğrencisi, öğretmeni, çalışanı, velisi ile bedensel ve ruhsal olarak mutlu ve başarılı olabilmesini sağlayacak her türlü altyapısının oluşturulmasıdır.

 

Avrupa Koleji Okullarının Okul Güvenliği Alt Alanları

Güvenli Çevre: Avrupa Koleji Okullarının binaları, alanında eğitimli güvenlik elemanları tarafından korunmaktadır. Sadece okul binasının değil okulun bulunduğu çevrenin riskleri tespit edilip ve gerekli önlemler alınmıştır. Avrupa Koleji Okullarının güvenlik vizyonunda çevre eğitimin bir parçası olarak değerlendirilir.

Güvenli Bina: Avrupa Koleji Okullarının tüm binaları her türlü riske karşı koyabilecek bir inşaat anlayışıyla yapılmıştır. Eski binalar ise bu anlayış çerçevesinde güçlendirilmiştir. Her yıl teknik heyet gerekli çalışmaları yapar ve tespit edilen eksikleri giderecek önemleri alınır.

Güvenli Bahçe: Avrupa Koleji Okullarının en değerli ögelerinden birisi okul bahçelerinin genişliğidir. Bu bahçeler ekolojik bir duyarlılığa göre tasarlanmıştır ve çocukların, çalışanların ve anne-babaların güvenli bir ortamda yaşayabilmeleri için bu bahçelerde gerekli tedbirler alınmıştır. Okulun Okul Güvenliği Ekibi her ay incelemelerde bulunarak mevcut durumu raporlar.

Güvenli Sınıf: Avrupa Kolej sınıflarında kullanılan bütün materyaller yangına karşı dirençli ve uluslararası standartlara uygundur. Bu uygunluğun belgeleri elimizde mevcuttur. Avrupa Koleji Okullarının eğitim materyalleri ve malzemeleri kimyasal, fiziksel ve tasarım bakımından çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacını gerçekleştirecek niteliktedir.

Sağlıklı Okul: Avrupa Koleji Okullarının hepsi bahçe içinde, oksijen bakımından zengin bir ortamda faaliyet göstermektedir. Yiyecek, içecek ve malzemeler uzman sağlık ekipleri tarafından haftalık olarak kontrol edilip denetlenmektedir. Bugüne kadar herhangi bir sağlık sorununun yaşanmamış olması da alınan bu önlemlerin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir.

 

Deprem ve Doğal Afetlerde Güvenlik: Avrupa Koleji Okullarının binaları deprem güvenliği bakımından sertifikalıdır ve doğal afetlere dayanıklılığı belgelenmiştir.

 

Yangın Güvenliği: Avrupa Koleji Okullarındaki tesisatlara ve yangın bakımından risk teşkil edebilecek kullanım alanlarına yönelik gerekli tedbirler alınmıştır. Yılda iki kez yangın tatbikatı yapılarak bu tehlikeye karşı malzemelerimizin etkinliği test edilmekte, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın bilgi ve becerileri değerlendirilmektedir.

 

Güvenli Ulaşım / Servis Güvenliği: Avrupa Koleji Okullarının servisleri en nitelikli otomobil firmalarının markalarından oluşmaktadır. Filo yaşı 5 yılı geçmemektedir. Ayrıca servis çalışanları okulumuzun Okul Güvenlik Ekibi tarafından öğretim yılı başında ve gerektikçe eğitimden geçirilmektedir.

 

Avrupa Koleji Okulları Okul Güvenliği Biriminin Yapısı

 Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

 Okul Müdürleri

 Okul Güvenliğinden Sorumlu Müdür Yardımcıları (Müdür yardımcısı birim sekretaryası görevini üstlenir.)

 Veli Temsilcisi

 Alan Uzmanları

 

Avrupa Koleji Okulları Okul Güvenliği Biriminin Çalışma Süreçleri

Avrupa Koleji Okulları, öğretim yılı başında Okul Güvenliği Birimini oluşturur ve bir yıllık çalışma planı hazırlanır. Bu çalışma planında;

Okul-Çevre İş Birliğinin Sağlanması: Okul güvenliği bakımından ilgili çevre unsurlarını tespit ederek okul güvenliği çalışmalarına bu birimlerin nasıl katkı sağlayacağını belirler. Gerekli iş birliği protokollerini oluşturur.

İhtiyaçların Belirlenmesi: Okul güvenliği için gerekli araç gereçleri tespit eder ve bunların temini için Okul Satın Alma Birimine başvurur.

Planlama: Servis sorumlusu, ilgili müdür yardımcısı, kantin yiyecek içecek sorumlusu, sağlık uzmanı gibi ilgililerle her bir alanda yapılacak olan çalışmalar planlanır. Plan okul yönetim kurulu tarafından onaylanır.

Uygulama: Okul yönetim kurulu tarafından onaylanan plan zaman süreçlerine göre uygulanır.

Değerlendirme: Birinci dönemin sonunda ve ikinci dönemin sonunda olmak üzere iki büyük değerlendirme çalışması yapılır. Bu çalışmalar dönem değerlendirme toplantısında genel kurula sunulur.

Geri Besleme: Toplantılarda tespit edilen eksiklikler ve zaafların giderilmesi için gereken iyileştirme çalışmaları yapılır.

 

Sonuç olarak, Avrupa Koleji Okulları her açıdan öğrencinin, çalışanın, öğretmenin ve velilerin mutlu ve güvenlikli bir ortamda çalışmasına, hizmet alıp hizmet vermesine uygun bir ortama sahiptir. Bugüne kadar okulumuzda herhangi ciddi bir sorunun çıkmaması okulumuzun bu alanda uluslararası düzeyin çok üstünde olduğunu göstermektedir.